• Twitter Logo
  • Facebook Logo

Denk jij als ambitieuze professional dat het anders kan in de ggz?

Gewoon doen!

Knop voor meer vacatures

12 redenen om nu te solliciteren en samen met ons te werken aan de beste zorg. Gewoon anders.

Vincent van Gogh gaat het gewoon anders doen in de ggz. Beter. Dat vraagt om verbinders. Om vernieuwers en koplopers. We leren door te doen. We gaan de uitdaging aan met nieuwe vormen van zorg. We werken aan innovaties die de cliënt echt centraal stellen. Menselijke en technologische vernieuwingen. Soms ook niet-medisch. Want wij doen normaal over psychiatrie.

Zelfregie voor de cliënt, daar gaat het om. Dat lukt alleen maar in hechte samenwerking met onze ketenpartners en het sociale netwerk van onze cliënten. Tegelijk maken we de toegang tot de specialistische ggz eenvoudiger voor cliënten die ons het hardste nodig hebben. Zo’n ambitie vraagt om professionals die, net als wij, geloven in een betere ggz.

#1

VISIE

#2

OPTIMISTISCH

#3

AMBITIE

#4

GEWOON

#5

ANDERS

#6

INNOVATIE

#7

SAMEN

#8

BALANS

#9

AUTONOMIE

#10

HART

#11

LEF

#12

VERBINDING

#1

VISIE

Een gzz die toegankelijk is voor de meest kwetsbare mensen en waarin de cliënt zelf de touwtjes in handen heeft. Dat is de opgave waar we aan werken. Niet de aandoening, maar de cliënt staat centraal.

close btn

#2

OPTIMISTISCH

Herstel is mogelijk. Samen met het sociale netwerk bieden we persoonsgerichte zorg: tijdig, kleinschalig en ambulant. Vanuit optimisme: het kan anders, het kan beter!

close btn

#3

AMBITIE

Ons vergezicht: een ggz die bijdraagt aan snel herstel en een grote rol voor de sociale omgeving. We leveren zorg dichtbij en zoveel mogelijk thuis. We zijn flexibel en spelen in op persoonlijke wensen en behoeften. Zo werken we samen aan de beste ggz.

close btn

#4

GEWOON

We willen gewoon doen over psychiatrie. Het moet eenvoudig en ‘normaal’ zijn om de weg naar de psychiatrie te vinden. Het alledaagse leven biedt herstelkracht. Dáár, in het eigen sociale netwerk, liggen kansen.

close btn

#5

ANDERS

Het moet anders in de gzz. En daar werken we hard aan. Met innovatieve zorg, out of the box-behandelvormen en effectieve samenwerking. Het levert toegankelijke en betaalbare zorg op. Én voor de cliënt een sneller herstel.

close btn

#6

INNOVATIE

In onze leertuin bedenken we oplossingen voor hardnekkige problemen. Met baanbrekende innovaties maken we ruimte voor niet-medische interventies, techniek en de virtuele kansen. Dat levert verrassende nieuwe zorgconcepten op.

close btn

#7

SAMEN

Samen kunnen we meer. Daarom werken we met collega’s in de zorgketen en met het persoonlijk netwerk van de cliënt aan persoonsgerichte zorg. Met meer eigen regie voor de cliënt zelf.

close btn

#8

BALANS

Regie op je eigen agenda. Zelf bepalen hoeveel uur je werkt. Zo zorgen we ervoor dat je ook zelf in balans blijft.

close btn

#9

AUTONOMIE

We organiseren de zorg graag klein. Dat betekent: kleine eenheden, met zelfsturende teams. Daarin is jouw autonomie vanzelfsprekend

close btn

#10

HART

Net als wij, heb jij hart voor de mens. En dat is belangrijk, zeker als je met kwetsbare mensen werkt met een psychische aandoening. Een uitdagend vak. Bij ons kun je met jouw passie en expertise het verschil  maken.

close btn

#11

LEF

We willen het anders, we doen het anders. Dat vergt lef. We steken onze nek uit, we stellen ons kwetsbaar op en durven de gebaande paden te verlaten. Jij ook?

close btn

#12

VERBINDING

Onze ambitie vraagt een krachtig samenspel. Met naasten, ketenpartners en het sociale netwerk zoeken we naar nieuwe wegen. Daarbij houden we de schuttingen zo laag mogelijk. Want zorg past niet in een hokje. Verbinding, daar gaat het om.

close btn